Kto pyta i kto odpowiada?

Dla naszych Czytelników uruchomiliśmy zakładkę „Kącik poradniany”. Będziemy starali się tutaj udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania zadawane przez Użytkowników naszego portalu, które dotyczyć będą szeroko rozumianej tematyki rodziny. Pytania prosimy kierować na nasz adres e-mail: info@poradnictworodzinne.pl.

Zaznaczamy jednocześnie, że uzyskana w tym miejscu informacja nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska czy też psychologiczna. Z całą mocą podkreślamy, że informacja ta nie może zastąpić klasycznej wizyty u terapeuty, psychologa lub pedagoga. Ma ona jedynie charakter informacyjny i dodatkowy.

Celem naszego portalu nie jest realizacja poradnictwa specjalistycznego wynikającego przede wszystkim z zapisu w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art.46:

1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
4. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Pragniemy zbudować platformę otwartego dialogu i wymiany poglądów. Zamierzamy sukcesywnie poszerzać problematykę naszego portalu o nowe obszary. Chcemy stworzyć miejsce będące kompetentnym źródłem wiedzy oraz zbudować społeczność prawdziwych entuzjastów rodziny.

Cele, jakie nam przyświecają, to przede wszystkim:

  • promowanie prawidłowo funkcjonującej rodziny jako najlepszego i najważniejszego środowiska wychowawczego dla dzieci,
  • gromadzenie i dzielenie się wiedzą z zakresu życia małżeńsko-rodzinnego w kontekście dbałości o zdrowie i dobrą jakość tego życia,
  • wspieranie rozwoju rodziny i jej poszczególnych członków w duchu poszanowania dla godności osoby ludzkiej,
  • promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa, ekologicznego stylu życia, naturalnego planowania rodziny, zdrowia fizycznego i psychicznego, naturalnego rodzicielstwa,
  • ukierunkowanie na udzielanie poradnianej pomocy wszystkim tym, którzy borykają się z trudnościami w życiu małżeńskim i rodzinnym.

Kącik poradniany jest to więc miejsce, w którym wykwalifikowani specjaliści lub też twórcy niniejszej strony w oparciu o specjalistyczną literaturę oraz wsparcie merytoryczne specjalistów z poszczególnych dziedzin udzielają informacji w zależności od poruszanej przez Użytkowników problematyki. Należy jednak pamiętać, że „Kącik poradniany” nie zastępuje wizyty u lekarza, psychologa, pedagoga, prawnika, a nasze odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

Wypowiedz się!

[fbcomments]