Daniel Życiński

Daniel

Instruktor metod Naturalnego Planowania Rodziny w stopniu pierwszym. Obecnie jest w procesie certyfikacji na stopień drugi. Ukończył studia w zakresie poradnictwa rodzinnego. Obecnie studiuje podyplomowo socjoterapię, a także Nauki o Rodzinie specjalność pozamedyczna opieka geriatryczno-paliatywna. Ukończył kurs Mediatora i w dalszym ciągu doszkala się w tym zakresie. Dodatkowo ukończył kilka kursów, szkoleń i warsztatów m.in. warsztat z zakresu komunikacji, warsztat z zakresu organizacji czasu, kurs komunikacji społecznej, interpersonalnej i podnoszenia efektów pracy zespołowej, szkolenie z zakresu dialogu motywującego. W wolnych chwilach zajmuje się streetworkingiem, wolontariatem, witrażownictwem. Dodatkowo ma wiele innych zainteresowań.

Kontakt: zycinskidaniel@gmail.com

 

Wypowiedz się!

[fbcomments]