Kinga Salamon

Doktorantka nauk o rodzinie na Uniwersytecie Opolskim. W roku 2014 ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Nauki o rodzinie na Uniwersytecie Śląskim. W zakresie jej zainteresowań naukowych mieści się m. in.: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie, osoba niepełnosprawna intelektualnie w społeczeństwie, psychologiczne funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnych intelektualnie.

Ukończyła studia z zakresu edukacji elementarnej i oligofrenopedagogiki, a także jest trenerem Terapii Ręki. Pracuje jako pedagog specjalny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Bytomiu. Jest autorkom kilku artykułów naukowych. Wolne chwile spędza na wycieczkach rowerowych.

Wypowiedz się!

[fbcomments]