ks. dr hab. Dariusz Krok

Pracownik naukowy na Wydziale Teologicznym oraz Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry
Psychologii i Pedagogiki Rodziny. W swoich badaniach zajmuje się psychologią społeczną, psychologią religii i psychologią zdrowia. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień jak: relacje religii i zdrowia psychicznego, rodzina a jakość życia, dobrostan psychiczny i osobowość oraz perswazja i zmiana postaw. Autor książek: Perswazja w przekazie religijno-moralnym, Opole 2005; Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych, Opole 2009. Współredaktor: Język przekazu religijnego, Opole 2006; Psychologiczny wymiar cierpienia, Opole 2007; Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne, Opole 2010; Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej, Opole 2011, a także kilkudziesięciu artykułów z dziedziny psychologii i teologii pastoralnej.

Wypowiedz się!

[fbcomments]