PoradnictwoRodzinne.pl

poradnictwo rodzinne autor

PoradnictwoRodzinne.pl to nasz sposób na wspieranie rodziny we współczesnym świecie.

Pragniemy zbudować platformę otwartego dialogu i wymiany poglądów. Zamierzamy sukcesywnie poszerzać problematykę naszego portalu o nowe obszary. Chcemy stworzyć miejsce będące kompetentnym źródłem wiedzy oraz zbudować społeczność prawdziwych entuzjastów rodziny.

Cele, jakie nam przyświecają, to przede wszystkim:

  • promowanie prawidłowo funkcjonującej rodziny jako najlepszego i najważniejszego środowiska wychowawczego dla dzieci,

  • gromadzenie i dzielenie się wiedzą z zakresu życia małżeńsko-rodzinnego w kontekście dbałości o zdrowie i dobrą jakość tego życia,

  • wspieranie rozwoju rodziny i jej poszczególnych członków w duchu poszanowania dla godności osoby ludzkiej,

  • przekazywanie rzetelnych informacji, bazujących wyłącznie na wiadomościach pozyskanych od uznanych ekspertów oraz z publikacji naukowych o ugruntowanej pozycji,

  • ukierunkowanie na udzielanie poradnianej pomocy wszystkim tym, którzy borykają się z trudnościami w życiu małżeńskim

    i rodzinnym.

Wypowiedz się!

[fbcomments]