O nas

PoradnictwoRodzinne.pl to nasz sposób na wspieranie rodziny we współczesnym świecie.

Pragniemy zbudować platformę otwartego dialogu i wymiany poglądów. Zamierzamy sukcesywnie poszerzać problematykę naszego portalu o nowe obszary. Chcemy stworzyć miejsce będące kompetentnym źródłem wiedzy oraz zbudować społeczność prawdziwych entuzjastów rodziny.

Cele, jakie nam przyświecają, to przede wszystkim:

  • promowanie prawidłowo funkcjonującej rodziny jako najlepszego i najważniejszego środowiska wychowawczego dla dzieci,
  • gromadzenie i dzielenie się wiedzą z zakresu życia małżeńsko-rodzinnego w kontekście dbałości o zdrowie i dobrą jakość tego życia,
  • wspieranie rozwoju rodziny i jej poszczególnych członków w duchu poszanowania dla godności osoby ludzkiej,
  • promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa, ekologicznego stylu życia, naturalnego planowania rodziny, zdrowia fizycznego i psychicznego, naturalnego rodzicielstwa,
  • ukierunkowanie na udzielanie poradnianej pomocy wszystkim tym, którzy borykają się z trudnościami w życiu małżeńskim i rodzinnym.

Kim jesteśmy?

O nas

czytaj dalej                                                                  czytaj dalej