FAQ

Jakiej tematyki dotyczy serwis?

Serwis skupia się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Na stronie będzie można znaleźć informacje z zakresu poradnictwa rodzinnego bazującego na wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej.

Z jakim celem założony jest wasz portal?

Cele jakie przyświecają autorom serwisu to przede wszystkim promowanie prawidłowo funkcjonującej rodziny jako najlepszego i najważniejszego środowiska wychowawczego dla dzieci, gromadzenie i dzielenie się wiedzą z zakresu życia małżeńsko-rodzinnego w kontekście dbałości o zdrowie i dobrą jakość tego życia, wspieranie rozwoju rodziny i jej poszczególnych członków w duchu poszanowania dla godności osoby ludzkiej, promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa, ekologicznego stylu życia, naturalnego planowania rodziny, zdrowia fizycznego i psychicznego, naturalnego rodzicielstwa, ukierunkowanie na udzielanie poradnianej pomocy wszystkim tym, którzy borykają się z trudnościami w życiu małżeńskim i rodzinnym.

Czy w sekcji naukowej będą poruszane głównie tematy z psychologii rodziny?

W sekcji naukowej problematyka psychologii rodziny będzie bardzo ważnym elementem, ale nie jedynym. W zakres poruszanej tematyki należy włączyć obszary odnoszące się do ekologii rodziny, socjologii rodziny, pedagogiki rodziny, prawa rodzinnego oraz teologii rodziny. Wszystko to osadzone na kanwie poradnictwa rodzinnego.

Kto będzie udzielał informacji w „Kąciku poradnianym”?

Informacji w „Kąciku poradnianym” będą udzielali wykwalifikowani specjaliści w zależności od poruszanej przez Czytelników problematyki lub też twórcy niniejszej strony w oparciu o specjalistyczną literaturę oraz wsparcie merytoryczne specjalistów z poszczególnych dziedzin. Należy jednak pamiętać, że poradnictworodzinne.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane na podstawie udzielenia odpowiedzi przez specjalistę. Bezwzględnie należy zapamiętać, że „Kącik poradniany” nie zastępuje wizyty u lekarza, psychologa, pedagoga, prawnika, a odpowiedzi specjalistów mają charakter wyłącznie informacyjny.

Kim jest autorka bloga i czym kieruje się w swoich wpisach?

Autorka bloga jest jednocześnie pomysłodawczynią i współtwórczynią niniejszej strony. W tworzeniu bloga bazuje przede wszystkim na wiedzy naukowej osadzonej w nurcie odpowiedzialnego rodzicielstwa, systemowej teorii rodziny, naturalnego rodzicielstwa, ekologii rodziny. Autorka skupi się na prezentowaniu owych treści przez pryzmat własnych doświadczeń nabywanych w toku codziennego życia.