Artykuł dnia

Przemysław Pysz

Przepisy prawa regulujące stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi

  Z perspektywy prawa polskiego najważniejszym aktem prawnym, który reguluje stosunki między rodzicami i dziećmi jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. W niniejszej pracy zostaną omówione następujące kwestie: a) przepisy ogólne; b) władza rodzicielska; c) piecza […]

czytaj dalej

Kącik porad

Z naszego bloga

04 Lis
Artykuły

pokaż więcej