5/5 - (1 vote)

Molestowanie seksualne jest poważnym problemem społecznym, który dotyka ludzi na całym świecie, niezależnie od wieku, płci, pozycji społecznej czy wykształcenia. Mimo że temat ten jest coraz częściej poruszany w mediach i w przestrzeni publicznej, wciąż istnieje wiele mitów i nieporozumień związanych z tym zjawiskiem. W niniejszym artykule omówimy różne oblicza molestowania seksualnego, zwracając uwagę na jego różnorodność oraz skutki dla ofiar.

1. Definicja molestowania seksualnego

Molestowanie seksualne to niepożądane i nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym, które ma na celu poniżenie, upokorzenie lub zastraszenie innej osoby. Molestowanie może przybierać różne formy, zarówno fizyczne, jak i niematerialne, a jego ofiarami mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

2. Formy molestowania seksualnego

Molestowanie seksualne można podzielić na cztery główne kategorie: molestowanie fizyczne, werbalne, niewerbalne i przez Internet. Wszystkie one mają różne oblicza, które omówimy poniżej.

Molestowanie fizyczne

Molestowanie fizyczne polega na niepożądanych dotknięciach, obejmujących takie czyny jak:

 • głaskanie,
 • ściskanie,
 • pocałunki,
 • przytulanie,
 • dotykanie intymnych części ciała,
 • gwałt.

Molestowanie fizyczne może występować w miejscach publicznych, jak również w domu, w miejscu pracy czy w szkole.

Molestowanie werbalne

Molestowanie werbalne to niepożądane komentarze, propozycje czy uwagi o charakterze seksualnym, które powodują dyskomfort, zażenowanie lub poczucie zagrożenia. Przykłady molestowania werbalnego obejmują:

 • obsceniczne żarty,
 • niestosowne komentarze na temat wyglądu,
 • seksualne propozycje,
 • groźby seksualne,
 • opisywanie własnych pragnień seksualnych wobec ofiary.

Molestowanie niewerbalne

Molestowanie niewerbalne obejmuje takie zachowania jak:

 • pokazywanie obscenicznych gestów,
 • obnażanie się,
 • obserwowanie ofiary z niewłaściwą intencją seksualną,
 • wystawianie zdjęć o charakterze pornograficznym.

Molestowanie niewerbalne może być równie szkodliwe dla ofiary jak molestowanie werbalne lub fizyczne.

Molestowanie przez Internet

Molestowanie seksualne przez Internet, zwane również cybermolestowaniem, obejmuje niepożądane zachowania o charakterze seksualnym za pośrednictwem technologii cyfrowych, takich jak e-mail, media społecznościowe, aplikacje randkowe czy gry online. Przykłady cybermolestowania to:

 • przesyłanie niechcianych materiałów pornograficznych,
 • seksualne propozycje lub groźby,
 • uporczywe nękanie,
 • sextortion (wymuszanie seksualnych zdjęć lub treści poprzez groźby).
Przeczytaj również:  Joga i seks: Zrozumienie wpływu jogi na życie seksualne

3. Skutki molestowania seksualnego

Molestowanie seksualne może prowadzić do licznych negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego ofiar, takich jak:

 • stres,
 • lęk,
 • depresja,
 • zaburzenia odżywiania,
 • problemy ze snem,
 • myśli samobójcze,
 • utrata poczucia własnej wartości,
 • problemy w relacjach interpersonalnych.

W niektórych przypadkach ofiary molestowania seksualnego mogą również doświadczać zaburzeń stresu pourazowego (PTSD) w wyniku traumatycznych przeżyć.

4. Jak reagować na molestowanie seksualne?

Jeśli jesteś ofiarą molestowania seksualnego, ważne jest, aby:

 1. Zrozumieć, że to nie jest Twoja wina – osoba, która Cię molestuje, jest odpowiedzialna za swoje zachowanie.
 2. Powiedzieć sprawcy, że jego zachowanie jest nieakceptowalne – jeśli czujesz się na tyle pewnie, spróbuj wyrazić swoje niezadowolenie i zażądać zakończenia niepożądanych działań.
 3. Dokumentować zdarzenia – zapisuj daty, godziny, miejsca i szczegóły związane z każdym incydentem molestowania. Zebrane informacje mogą być użyte jako dowody, jeśli zdecydujesz się zgłosić sprawę. 4. Szukać wsparcia – rozmawiaj z kimś, komu ufasz, o tym, co się wydarzyło. Może to być przyjaciel, członek rodziny, nauczyciel, doradca czy specjalista ds. molestowania seksualnego.
 1. Zgłosić sprawę odpowiednim służbom – w zależności od sytuacji, możesz zgłosić molestowanie swojemu pracodawcy, szkole, organizacji czy odpowiednim organom ścigania.
 2. Dbaj o swoje zdrowie emocjonalne – molestowanie seksualne może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nie krępuj się szukać pomocy u specjalistów, takich jak psychoterapeuci czy doradcy.

5. Wspieranie ofiar

Jeśli ktoś, kogo znasz, jest ofiarą molestowania seksualnego, istnieją sposoby, aby mu pomóc:

 1. Słuchaj i wyrażaj wsparcie – daj ofierze przestrzeń, aby wyrazić swoje uczucia i przemyślenia bez oceniania. Zapewnij, że wierzysz w to, co mówi i nie obwiniasz jej za to, co się stało.
 2. Pomagaj w znalezieniu profesjonalnego wsparcia – zachęcaj ofiarę do skonsultowania się z doradcą, terapeutą lub innym specjalistą, który może pomóc w radzeniu sobie z emocjonalnymi konsekwencjami molestowania seksualnego.
 3. Bądź cierpliwy – proces powrotu do normalności po doświadczeniu molestowania seksualnego może być długotrwały i trudny. Ofiara może potrzebować czasu, aby uporać się z emocjami i poczuciem bezpieczeństwa.
 4. Pomagaj w zgłoszeniu sprawy – jeśli ofiara zdecyduje się zgłosić molestowanie, pomóż jej zgromadzić dowody i znaleźć właściwe instytucje, do których można zgłosić przestępstwo.

Wspólnie, przez edukację, zrozumienie i działanie, możemy zwiększyć świadomość na temat molestowania seksualnego, jego różnych oblicz i skutków, co może przyczynić się do zmniejszenia tego zjawiska w społeczeństwie.