Rate this post

Prawdziwa komunikacja wymaga bezpośredniości, szczerości i empatii. Niestety, nie zawsze udaje nam się tak komunikować, a w niektórych przypadkach możemy zamiast tego przejawiać bierne agresje.

Czym Jest Bierna Agresja?

Bierna agresja to forma agresji, która nie jest wyrażana wprost, ale raczej poprzez zachowania, które są mają na celu ukrycie prawdziwych uczuć. Jest to sprytna, mniej oczywista forma agresji, która obejmuje takie czyny jak późne przybycie, zapominanie, ignorowanie, kręcenie oczami, sarkazm, ciche dni i wiele innych.

Bierna agresja może być trudna do zidentyfikowania, ponieważ osoba wyrażająca takie zachowania często nie jest świadoma swojej agresji. Może to być wynik wychowania w środowisku, w którym bezpośrednia komunikacja i wyrażanie uczuć były nieakceptowane lub wręcz karane.

Występowanie Biernej Agresji

Bierna agresja może wystąpić w różnych kontekstach, takich jak w związku, w pracy, w rodzinie czy w relacjach społecznych. Jest ona często wynikiem nierozwiązanych problemów, nieporozumień, złości, frustracji czy poczucia bycia niesłuchanym.

Jak Rozpoznać Bierną Agresję?

Oto kilka objawów, które mogą wskazywać na bierne agresje:

 1. Niejasna komunikacja: Osoby wykazujące bierne agresje często używają niejasnych, ogólnych stwierdzeń, które są trudne do zinterpretowania. Mogą one również często mówić „nie wiem”, kiedy są zapytane o swoje uczucia lub opinie.
 2. Unikanie konfliktów: Bierna agresja może być sposóbem na unikanie bezpośrednich konfliktów. Osoby te mogą wyrażać swoją złość lub frustrację poprzez działania, które są trudne do zinterpretowania jako agresywne.
 3. Nieumyślne błędy: Osoby wykazujące bierne agresje mogą często popełniać „nieumyślne” błędy, które mogą irytować innych.
 4. Opóźnienia i zapominanie: Bierna agresja może przejawiać się poprzez chroniczne spóźnienia lub „zapominanie” o ważnych zadaniach lub zobowiązaniach.
 5. Sarkazm i złośliwe żarty: Sarkazm i złośliwe żarty mogą być formą biernej agresji, jeśli są używane do wyrażania złości lub frustracji.
Przeczytaj również:  NVC - Porozumienie bez przemocy

Przyczyny Biernej Agresji

Zrozumienie przyczyn biernej agresji może pomóc w jej identyfikacji i radzeniu sobie z nią. Oto kilka potencjalnych przyczyn:

 1. Nauka w dzieciństwie: Jeżeli ktoś dorastał w środowisku, gdzie bezpośrednie wyrażanie emocji było nieakceptowane lub karane, może nauczyć się używać biernej agresji jako formy wyrażania swoich uczuć.
 2. Strach przed konfliktem: Niektóre osoby mogą bać się konfliktów i używać biernej agresji, aby uniknąć bezpośrednich starć.
 3. Poczucie bezradności: Osoby, które czują, że nie mają kontroli nad swoim życiem lub sytuacją, mogą używać biernej agresji jako formy walki z tym uczuciem.
 4. Niskie poczucie własnej wartości: Osoby z niskim poczuciem własnej wartości mogą używać biernej agresji jako formy obrony.

Jak Radzić Sobie z Bierną Agresją?

Zarządzanie bierną agresją wymaga cierpliwości, empatii i umiejętności komunikacji. Oto kilka strategii, które mogą pomóc:

 1. Rozpoznawanie biernej agresji: Pierwszym krokiem jest rozpoznanie i zrozumienie biernej agresji. Jeżeli jesteś świadom, że ktoś wyraża swoją złość lub frustrację w sposób niebezpośredni, łatwiej będzie Ci zrozumieć ich zachowanie i odpowiednio zareagować.
 2. Bezpośrednia komunikacja: Jeśli podejrzewasz, że ktoś jest biernej agresji, spróbuj porozmawiać z tą osobą w sposób bezpośredni i szanujący. Wyraź swoje uczucia i obawy, unikaj osądzania.
 3. Zastosowanie technik asertywności: Techniki asertywności, takie jak „ja – orzeczenia”, mogą pomóc w wyrażaniu swoich uczuć i potrzeb w sposób bezpośredni, bez urażania innych.
 4. Wspieranie zdrowych mechanizmów radzenia sobie: Jeżeli ktoś z Twojego otoczenia ma tendencję do biernej agresji, możesz mu pomóc w znalezieniu zdrowszych sposobów radzenia sobie ze stresem i frustracją.
 5. Profesjonalna pomoc: W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeżeli bierna agresja powoduje duże problemy w relacjach, pomoc profesjonalisty, takiego jak psycholog czy terapeuta, może być niezbędna.

Podsumowanie

Bierna agresja to subtelna, ale niezdrowa forma wyrażania złości, frustracji i niezadowolenia. Rozpoznawanie biernej agresji i rozwijanie zdrowszych form komunikacji jest kluczem do poprawy relacji i dobrostanu psychicznego. Pamiętaj, że pomoc profesjonalisty może być niezbędna w radzeniu sobie z biernej agresji, zarówno dla osoby wyrażającej takie zachowania, jak i dla osób, które są nimi dotknięte.