5/5 - (1 vote)

Wstęp

Decyzja o podjęciu terapii jest krokiem, który może przynieść znaczące zmiany w życiu pacjenta. Niestety, nie każdy jest gotowy do takiej decyzji, a niektóre zachowania mogą przeszkadzać w procesie terapeutycznym. W tym artykule zajmiemy się dwoma głównymi kwestiami: gotowością do podjęcia terapii oraz zachowaniami, które mogą stanowić przeszkodę w procesie leczenia.

Część I: Gotowość do podjęcia terapii

Definicja gotowości do terapii

Gotowość do terapii to stan, w którym pacjent jest emocjonalnie, mentalnie i praktycznie przygotowany do rozpoczęcia procesu terapeutycznego. Oznacza to, że pacjent jest świadomy swojego problemu, akceptuje potrzebę pomocy, a także jest gotowy do podjęcia działań w celu zmiany swojego stanu.

Czynniki wpływające na gotowość do terapii

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na gotowość do terapii, w tym:

 1. Świadomość problemu: Pacjent musi zrozumieć, że ma problem, który wymaga interwencji terapeutycznej.
 2. Akceptacja pomocy: Pacjent musi być otwarty na otrzymanie pomocy i wsparcia od terapeuty.
 3. Motywacja do zmiany: Pacjent musi być gotowy i zdeterminowany, aby wprowadzić zmiany w swoim życiu.
 4. Praktyczne aspekty: Pacjent musi być w stanie fizycznie dojść do sesji terapii, mieć na to czas i środki finansowe.

Jak zwiększyć gotowość do terapii

Należy pamiętać, że gotowość do terapii nie jest stanem stałym i może się zmieniać w czasie. Terapeuta może pomóc pacjentowi zwiększyć gotowość do terapii poprzez:

 1. Edukację: Terapeuta może pomóc pacjentowi zrozumieć naturę jego problemu i jak terapia może pomóc.
 2. Budowanie zaufania: Terapeuta powinien stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko, które zwiększy zaufanie pacjenta do procesu terapeutycznego.
 3. Wspieranie autonomii: Terapeuta powinien wspierać pacjenta w procesie podejmowania decyzji, co może zwiększyć jego gotowość do zmiany.
Przeczytaj również:  Moje dziecko dostało diagnozę niepełnosprawności. Co teraz?

Część II: Zachowania przeszkadzające w terapii

Definicja zachowań przeszkadzających

Zachowania przeszkadzające to te, które utrudniają proces terapii lub skuteczne przyswojenie strategii i technik terapeutycznych. Mogą one obejmować szeroki zakres postaw, od braku zaangażowania w sesje terapeutyczne, poprzez zakłócanie sesji, aż po otwarte opór wobec terapii.

Przykłady zachowań przeszkadzających

Przykłady takich zachowań mogą obejmować:

 1. Brak zaangażowania: Pacjent może nie brać aktywnego udziału w sesjach terapeutycznych, co uniemożliwia efektywną pracę.
 2. Unikanie: Pacjent może unikać trudnych tematów lub emocji, co utrudnia postęp w terapii.
 3. Opór: Pacjent może sprzeciwiać się terapii lub sugerowanym strategiom, co uniemożliwia wprowadzenie zmian.
 4. Zakłócenia: Pacjent może zakłócać sesje terapeutyczne, na przykład poprzez częste przerywanie, sprawiając, że trudno jest skupić się na pracy.

Jak radzić sobie z zachowaniami przeszkadzającymi

Jest wiele strategii, które terapeuta może zastosować, aby pomóc pacjentowi radzić sobie z zachowaniami przeszkadzającymi:

 1. Rozmowa: Terapeuta może rozmawiać z pacjentem o jego zachowaniu i jego wpływie na proces terapii.
 2. Edukacja: Terapeuta może pomóc pacjentowi zrozumieć, jak jego zachowanie wpływa na terapię i jakie mogą być korzyści z zaangażowania się w proces terapeutyczny.
 3. Budowanie zaufania: Terapeuta powinien stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko, które pomoże pacjentowi czuć się bardziej komfortowo, co może zredukować niektóre zachowania przeszkadzające.
 4. Techniki radzenia sobie: Terapeuta może nauczyć pacjenta technik radzenia sobie, które pomogą mu zmierzyć się z trudnymi emocjami lub sytuacjami, które mogą prowadzić do zachowań przeszkadzających.

Podsumowanie

Gotowość do podjęcia terapii i zarządzanie zachowaniami przeszkadzającymi są kluczowymi aspektami skutecznego procesu terapeutycznego. Wymaga to od terapeuty wrażliwości, cierpliwości i umiejętności budowania relacji z pacjentem, aby pomóc mu zrozumieć swoje problemy, motywować do zmiany i radzić sobie z trudnościami, które mogą pojawiać się w trakcie terapii. Jednocześnie pacjent musi być gotowy do podjęcia wyzwań, które wiążą się z terapią, i pracować nad zmianą swoich zachowań, które mogą utrudniać proces terapeutyczny.