3/5 - (1 vote)

1. Wstęp

Psychoterapia psychodynamiczna jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych podejść terapeutycznych stosowanych w psychologii klinicznej i psychiatrii. Poniżej znajdziesz wszystkie kluczowe informacje na ten temat, aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego rodzaju terapii.

2. Historia psychoterapii psychodynamicznej

2.1 Początki: Sigmund Freud

Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy, której twórcą był Sigmund Freud. Jego teorie opierały się na założeniu, że nasze doświadczenia z dzieciństwa oraz nieświadome konflikty kształtują nasze zachowanie i problemy psychiczne.

2.2 Neo-Freudianie

W latach 20. i 30. XX wieku, różni uczniowie i współpracownicy Freuda zaczęli tworzyć własne teorie, które stały się znane jako neo-freudowskie. Należą do nich m.in. Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Erik Erikson czy Melanie Klein. Wprowadzili oni zmiany do koncepcji Freuda, ale nadal utrzymano podstawowe założenia psychoanalizy.

3. Podstawowe założenia

3.1 Nieświadomość

Psychoterapia psychodynamiczna zakłada, że wiele naszych zachowań, uczuć i myśli ma źródło w nieświadomości. To znaczy, że często nie zdajemy sobie sprawy z powodów swojego działania, a to, co znajduje się w naszej nieświadomości, może wpływać na nasz sposób myślenia i odczuwania.

3.2 Konflikty wewnętrzne

Według psychodynamiki, ludzie doświadczają konfliktów wewnętrznych, które wynikają z różnych dążeń, potrzeb czy uczuć. Te konflikty mogą być nieświadome i prowadzić do problemów emocjonalnych, lęków czy depresji.

3.3 Transfer

Transfer jest zjawiskiem, które polega na przenoszeniu uczuć, myśli i oczekiwań związanych z ważnymi osobami z przeszłości (np. rodzicami) na terapeutę. Transfer jest istotnym elementem terapii psychodynamicznej, gdyż pomaga zrozumieć i rozwiązać nieświadome konflikty.

4. Techniki stosowane w psychoterapii psychodynamicznej

4.1 Wolne skojarzenia

Wolne skojarzenia to technika, która polega na zachęcaniu pacjenta do swobodnego wyrażania myśli i uczuć bez cenzury. Dzięki temu terapeuta może dostrzec wzorce, które ujawniają nieświadome konflikty.

4.2 Interpretacja

Terapeuta psychodynamiczny analizuje treści przekazywane przez pacjenta, aby znaleźć ukryte znaczenia i wskazać, jak nieświadome konflikty wpływają na życie osoby.

4.3 Konfrontacja

Czasami terapeuta może konfrontować pacjenta z jego własnymi sprzecznościami, aby uświadomić mu nieświadome wzorce i pomóc mu je zmienić.

4.4 Praca z transferem

Terapeuta wykorzystuje relację terapeutyczną, aby pomóc pacjentowi zrozumieć i zmienić sposób, w jaki odnosi się do innych osób. Praca z transferem może obejmować analizę uczuć, które pacjent wyraża w stosunku do terapeuty.

5. Zastosowanie terapii

Psychoterapia psychodynamiczna jest stosowana w leczeniu wielu problemów psychicznych, takich jak:

 • Zaburzenia lękowe
 • Depresja
 • Zaburzenia osobowości
 • Problemy związane z relacjami
 • Uzależnienia
 • Problemy związane z traumą

6. Przebieg terapii

Pierwsze spotkanie z terapeutą służy zapoznaniu się i ocenie, czy psychoterapia psychodynamiczna będzie odpowiednia dla pacjenta. Terapeuta zadaje pytania dotyczące problemów, z jakimi osoba się zmaga, jej historii życia i celów terapii.

6.2 Częstotliwość i długość sesji

Sesje psychoterapii psychodynamicznej zazwyczaj odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają około 50 minut. Terapia może być krótkoterminowa (np. kilka miesięcy) lub długoterminowa (nawet kilka lat), w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Przeczytaj również:  Pomoc osobom biseksualnym i homoseksualnym

6.3 Faza początkowa

W fazie początkowej terapii, pacjent i terapeuta wspólnie próbują zrozumieć problemy, z którymi pacjent się boryka. Pacjent opowiada o swoim życiu, doświadczeniach i uczuciach, podczas gdy terapeuta zadaje pytania i próbuje zrozumieć nieświadome wzorce.

6.4 Faza środkowa

W fazie środkowej terapii, terapeuta zaczyna interpretować nieświadome wzorce i konflikty, które wyłaniają się z relacji terapeutycznej i historii życia pacjenta. Celem tej fazy jest głębsze zrozumienie własnych uczuć i myśli oraz zmiana niekorzystnych wzorców zachowań.

6.5 Faza końcowa

W fazie końcowej terapii, pacjent i terapeuta omawiają postępy, jakie zostały osiągnięte, i planują, jak utrzymać te zmiany po zakończeniu terapii. Terapeuta może również pomóc pacjentowi w przygotowaniu się na zakończenie relacji terapeutycznej.

7. Krytyka i badania naukowe

7.1 Efektywność

Psychoterapia psychodynamiczna jest uważana za skuteczną w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, choć jej efektywność może być różna w zależności od problemu i pacjenta. Badania naukowe wskazują, że psychoterapia psychodynamiczna może być porównywalna pod względem skuteczności do innych podejść terapeutycznych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna.

7.2 Krytyka

Psychoterapia psychodynamiczna spotyka się z krytyką ze względu na trudności w empirycznym potwierdzeniu jej założeń, takich jak istnienie nieświadomości czy konfliktów wewnętrznych. Niektórzy krytycy uważają również, że terapia psychodynamiczna może być zbyt czasochłonna i kosztowna w porównaniu z innymi podejściami terapeutycznymi, które mogą przynosić szybsze rezultaty.

8. Porównanie z innymi terapiami

8.1 Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na identyfikacji i zmianie niekorzystnych schematów myślenia i zachowań. CBT jest bardziej strukturalna i krótkoterminowa niż psychoterapia psychodynamiczna. Podczas gdy psychodynamika koncentruje się na nieświadomych konfliktach i przeżyciach z przeszłości, CBT kładzie nacisk na bieżące problemy i konkretne strategie radzenia sobie z nimi.

8.2 Terapia humanistyczna

Terapia humanistyczna opiera się na przekonaniu, że ludzie mają naturalną zdolność do rozwoju i samorealizacji. Terapeuci humanistyczni tworzą wspierające, empatyczne i autentyczne relacje z pacjentami, dając im przestrzeń do odkrywania i wyrażania swoich uczuć. W przeciwieństwie do terapii psychodynamicznej, terapia humanistyczna nie kładzie nacisku na nieświadome konflikty i analizę.

9. Jak znaleźć terapeutę

Jeśli zainteresowała Cię psychoterapia psychodynamiczna, możesz podjąć następujące kroki, aby znaleźć odpowiedniego terapeutę:

 1. Poproś o polecenie lekarza rodzinnego, psychologa lub innego specjalistę.
 2. Skontaktuj się z lokalnymi instytucjami, takimi jak szpitale, kliniki psychologiczne lub uczelnie, które oferują usługi terapeutyczne.
 3. Poszukaj rekomendacji od znajomych lub rodziny, którzy korzystali z usług terapeuty.
 4. Skorzystaj z wyszukiwarek online, które umożliwiają znalezienie terapeutów specjalizujących się w psychoterapii psychodynamicznej w Twojej okolicy.
 5. Upewnij się, że terapeuta posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a także licencję do praktykowania psychoterapii.

10. Pytania i odpowiedzi

10.1 Czy psychoterapia psychodynamiczna działa dla każdego?

Psychoterapia psychodynamiczna może być skuteczna dla wielu osób, ale niekoniecznie dla każdego. Niektórzy pacjenci mogą lepiej odpowiadać na inne podejścia terapeutyczne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna czy humanistyczna. Ważne jest, aby znaleźć terapię, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, preferencjom i problemom, z jakimi się zmaga.

10.2 Czy psychoterapia psychodynamiczna jest bezpieczna?

Tak, psychoterapia psychodynamiczna jest ogólnie uważana za bezpieczną formę terapii. Jednak jak każda forma psychoterapii, może wiązać się z pewnym dyskomfortem emocjonalnym, gdy pacjent odkrywa i zmaga się z trudnymi uczuciami czy wspomnieniami. Dobry terapeuta powinien być w stanie pomóc pacjentowi w radzeniu sobie z tym dyskomfortem i zapewnić bezpieczne środowisko do pracy nad problemami psychicznymi.

10.3 Czy psychoterapia psychodynamiczna może być stosowana u dzieci i młodzieży?

Tak, psychoterapia psychodynamiczna może być stosowana u dzieci i młodzieży. Terapeuci psychodynamiczni mogą dostosować swoje podejście, aby lepiej odpowiadało potrzebom i rozwojowi emocjonalnemu młodszych pacjentów. W przypadku dzieci może być stosowana terapia zabawą, która pozwala na wyrażanie i eksplorację nieświadomych konfliktów w sposób dostosowany do wieku dziecka.

10.4 Czy psychoterapia psychodynamiczna może być stosowana równocześnie z innymi formami terapii lub leczenia farmakologicznego?

Tak, psychoterapia psychodynamiczna może być stosowana równocześnie z innymi formami terapii, takimi jak terapia małżeńska, terapia rodzinna czy terapia grupowa. W przypadku niektórych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe, połączenie terapii psychodynamicznej z leczeniem farmakologicznym może przynieść lepsze rezultaty niż sama terapia.

10.5 Czy można korzystać z psychoterapii psychodynamicznej online?

Tak, w dobie nowoczesnych technologii, coraz częściej terapeuci oferują sesje psychoterapii psychodynamicznej online za pomocą wideokonferencji. Terapia online może być wygodna i dostępna dla osób, które mają trudności z dostępem do terapeuty na żywo, jednak warto pamiętać, że jakość relacji terapeutycznej może być inna niż w przypadku spotkań twarzą w twarz. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem terapii online upewnić się, że terapeuta ma odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia takiej formy terapii.