4/5 - (1 vote)

Wiele osób boryka się z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych lub zachowań uzależniających. Są to poważne problemy zdrowia psychicznego, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu problemowi, omawiając definicje, rodzaje, objawy, przyczyny, leczenie i prewencje.

Definicja zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych i zachowań uzależniających

Zaburzenia spowodowane używaniem substancji i zaburzenia uzależnienia od zachowań to dwa powiązane, ale różne typy zaburzeń. Zaburzenia spowodowane używaniem substancji odnoszą się do sytuacji, gdy używanie substancji psychoaktywnych prowadzi do klinicznie istotnych upośledzeń lub dyskomfortu. Może to obejmować uzależnienie od substancji, ale nie zawsze.

Zaburzenia uzależnienia od zachowań, z drugiej strony, odnoszą się do sytuacji, gdy osoba angażuje się w określone zachowania (takie jak hazard, jedzenie, seks, gry komputerowe itp.) na tyle często i intensywnie, że zaczynają one powodować problemy w jej życiu.

Rodzaje zaburzeń spowodowanych używaniem substancji i zaburzeń uzależnienia od zachowań

Substancje psychoaktywne mogą obejmować wiele różnych typów substancji, w tym:

 • Alkohol
 • Narkotyki (np. marihuana, kokaina, heroina)
 • Leki na receptę (np. opioidy, benzodiazepiny)
 • Dopalacze

Z kolei zaburzenia uzależnienia od zachowań mogą obejmować wiele różnych typów zachowań, w tym:

 • Hazard
 • Zaburzenia odżywiania
 • Seks
 • Gry komputerowe
 • Praca (tzw. workoholizm)

Objawy zaburzeń spowodowanych używaniem substancji i zaburzeń uzależnienia od zachowań

Objawy zaburzeń spowodowanych używaniem substancji i zaburzeń uzależnienia od zachowań mogą być różne, ale często obejmują:

 • Brak kontroli nad używaniem substancji lub angażowaniem się w określone zachowania
 • Chęć zmniejszenia lub zaprzestania używania substancji lub angażowania się w określone zachowania, ale niemożność tego zrobić
 • Spędzanie dużo czasu na zdobywanie, używanie lub odzyskiwanie po użyciu substancji lub angażowanie się w określone zachowania
 • Pragnienie lub silne pragnienie używania substancji lub angażowania się w określone zachowania
 • Upośledzenie lub zaniedbywanie ról społecznych, zawodowych lub rekreacyjnych z powodu używania substancji lub angażowania się w określone zachowania
 • Kontynuowanie używania substancji lub angażowania się w określone zachowania pomimo wiedzy o negatywnych konsekwencjach

Przyczyny zaburzeń spowodowanych używaniem substancji i zaburzeń uzależnienia od zachowań

Przyczyny zaburzeń spowodowanych używaniem substancji i zaburzeń uzależnienia od zachowań są złożone i często obejmują kombinację czynników genetycznych, środowiskowych, psychologicznych i społecznych. Na przykład, osoby, które mają krewnych pierwszego stopnia z zaburzeniem uzależnienia, są bardziej narażone na rozwój tych zaburzeń. Ponadto, czynniki środowiskowe, takie jak stres, trauma, dostęp do substancji, presja rówieśnicza, i brak wsparcia społecznego mogą również zwiększyć ryzyko.

Leczenie zaburzeń spowodowanych używaniem substancji i zaburzeń uzależnienia od zachowań

Leczenie zaburzeń spowodowanych używaniem substancji i zaburzeń uzależnienia od zachowań zazwyczaj obejmuje połączenie terapii, leków i wsparcia społecznego. Terapia, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), może pomóc osobom zrozumieć i zmienić swoje myślenie i zachowanie. Leki, takie jak naltrekson dla uzależnienia od alkoholu i opioidów, mogą pomóc w łagodzeniu objawów odstawienia i ograniczeniu pragnienia. Wsparcie społeczne, takie jak grupy samopomocy, może pomóc osobom radzić sobie z wyzwaniami związanymi z utrzymaniem trzeźwości i prowadzeniem zdrowego stylu życia.

Przeczytaj również:  Zrozumienie Czynników Psychologicznych i Behawioralnych Związanych z Zaburzeniami lub Chorobami Sklasyfikowanymi Gdzie Indziej

Prewencja zaburzeń spowodowanych używaniem substancji i zaburzeń uzależnienia od zachowań

Prewencja zaburzeń spowodowanych używaniem substancji i zaburzeń uzależnienia od zachowań jest kluczowym elementem zdrowia publicznego. Prewencja może obejmować działania na wielu poziomach, w tym:

 • Edukację i świadomość: Uświadamianie społeczeństwa o ryzyku związanym z używaniem substancji i angażowaniem się w nadmierne zachowania jest kluczowe. Może to obejmować edukację w szkołach, programy szkoleniowe dla rodziców, kampanie społeczne i informacje dostępne w mediach.
 • Intervencje wczesne: Wykrywanie i interweniowanie w przypadku osób, które mogą być narażone na ryzyko rozwoju zaburzeń, może pomóc zapobiec eskalacji problemu. Może to obejmować przesiewowe badania zdrowia psychicznego, terapie skoncentrowane na radzeniu sobie ze stresem i wsparcie dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Polityki i regulacje: Polityki i regulacje mogą odgrywać ważną rolę w ograniczaniu dostępu do niektórych substancji i promowaniu zdrowych zachowań. Może to obejmować regulacje dotyczące wieku legalnego do zakupu alkoholu i tytoniu, ograniczenia reklam substancji, i promocję alternatyw dla niezdrowych zachowań.

Zaburzenia spowodowane używaniem substancji i zaburzenia uzależnienia od zachowań są poważnymi problemami zdrowia psychicznego, które wymagają zrozumienia, empatii i skutecznego leczenia. Pamiętaj, że pomoc jest dostępna i nie jesteś sam. Jeżeli Ty lub ktoś Ci bliski borykacie się z tymi problemami, skontaktuj się z profesjonalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego, który może pomóc w zrozumieniu problemu i wskazać kierunek odpowiedniego leczenia.

Wszystko, co tu opisano, ma na celu zwiększenie świadomości na temat zaburzeń spowodowanych używaniem substancji i zaburzeń uzależnienia od zachowań, ale nie zastępuje profesjonalnej oceny i diagnozy. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Wpływ zaburzeń spowodowanych używaniem substancji i zaburzeń uzależnienia od zachowań na jednostkę i społeczeństwo

Te zaburzenia mają daleko idące konsekwencje, nie tylko dla jednostek, które cierpią na nie, ale również dla społeczeństwa jako całości. Poniżej omówimy te konsekwencje, zaczynając od wpływu na jednostkę, a kończąc na skutkach dla społeczeństwa.

Wpływ na jednostkę

Osoby, które cierpią na zaburzenia spowodowane używaniem substancji i zaburzenia uzależnienia od zachowań, mogą doświadczyć szeregu negatywnych konsekwencji, takich jak:

 • Problemy zdrowotne: Używanie substancji może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenie wątroby, choroby serca, zakażenia przenoszone drogą krwi, jak HCV i HIV, oraz szereg innych problemów. Nadmierne angażowanie się w określone zachowania może również prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak problemy z sercem związane z nadmiernym jedzeniem, lub problemy z kręgosłupem związane z nadmiernym siedzeniem przy grach komputerowych.
 • Problemy psychologiczne: Osoby cierpiące na te zaburzenia często doświadczają również innych problemów zdrowia psychicznego, takich jak depresja, lęk, zaburzenia stresu pourazowego i inne. Mogą również doświadczać znacznego cierpienia emocjonalnego związanego z używaniem substancji lub angażowaniem się w określone zachowania.
 • Problemy społeczne: Te zaburzenia mogą prowadzić do problemów w relacjach, pracy, szkole i innych obszarach życia. Osoby mogą tracić przyjaciół, rodzinę, pracę i inne ważne aspekty swojego życia.

Wpływ na społeczeństwo

Zaburzenia spowodowane używaniem substancji i zaburzenia uzależnienia od zachowań mają również szereg negatywnych konsekwencji dla społeczeństwa, takich jak:

 • Koszty zdrowotne: Opieka zdrowotna dla osób cierpiących na te zaburzenia może być kosztowna. Mogą wymagać długotrwałego leczenia, w tym hospitalizacji, leków, terapii i innej opieki.
 • Koszty społeczne: Te zaburzenia mogą prowadzić do szeregu problemów społecznych, takich jak przestępczość, bezdomność, przemoc domowa, zaniedbanie dzieci i inne. Te problemy mogą generować znaczne koszty dla społeczeństwa, w tym koszty związane z systemem sądownictwa, opieką społeczną, ochroną dzieci i innymi usługami.
 • Utrata produktywności: Osoby cierpiące na te zaburzenia mogą mieć trudności w utrzymaniu pracy i być produktywnymi członkami społeczeństwa. Mogą również umrzeć przedwcześnie, co prowadzi do utraty potencjalnej produktywności.

Zaburzenia spowodowane używaniem substancji i zaburzenia uzależnienia od zachowań są poważnymi problemami zdrowia publicznego, które mają daleko idące konsekwencje dla jednostek i społeczeństwa. Ważne jest, aby robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiegać tym zaburzeniom, identyfikować je wcześnie i zapewniać skuteczne leczenie osobom, które na nie cierpią.