Komunikacja interpersonalna między małżonkami a poziom satysfakcji z małżeństwa

Związek małżeński zawsze był i nadal jest najbardziej powszechną i kulturowo akceptowaną formą współistnienia dwojga ludzi. Z psychologicznego punktu widzenia małżeństwo można określić jako system wzajemnych współzależności, w obrębie którego następuje stała wymiana zachowań. Małżeństwo jako związek oparty na bliskości emocjonalnej i mocnych więziach jest również jednym z najsilniejszych korelatów szczęścia i dobrostanu psychicznego. Z badań prowadzonych w wielu kulturach świata wynika, że ludzie pozostający w związku małżeńskim lub żyjący ze sobą są przeciętnie szczęśliwsi i odznaczają się lepszym zdrowiem psychicznym i fizycznym niż osoby żyjące samotnie lub takie, które nigdy nie zawarły małżeństwa, są owdowiałe, rozwiedzione lub pozostające w separacji.

 

SplitShire_9993-800x500

 

Osoby żyjące w małżeństwie doświadczają większej satysfakcji z życia, wyższego poziomu emocji pozytywnych oraz mniejszego – emocji negatywnych. Uzyskane rezultaty przekonująco pokazują, że relacje małżeńskie stanowią cenne źródło pozytywnych doświadczeń, które przekładają się na ogólny poziom zadowolenia z życia.

Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o jakości związków małżeńskich i uczuciowych jest niewątpliwie miłość. Często spotykanym podziałem miłości w literaturze jest podział na miłość romantyczną i miłość przyjacielską. Pierwszy rodzaj miłości charakteryzuje przede wszystkim namiętność, wybujałe emocje, czułość, seksualność, jak również zachwyt, ból, zazdrość i pragnienie połączenia się z drugą osobą. Często dochodzi do idealizacji partnera, co mija w momencie nastąpienia regularnego współżycia z partnerem. Miłość przyjacielską cechuje mniejszy ładunek emocjonalny, ale ten typ miłości określany jest jako bardziej spokojny i trwały. Do istotnych elementów miłości przyjacielskiej zaliczamy: poczucie bezpieczeństwa, uzupełniania się i akceptacja różnic oraz wzajemne zainteresowanie, zaangażowanie, szczerość, otwartość i gotowość niesienia pomocy. W relacji do przedstawionych rodzajów miłości kształtuje się komunikacja między małżonkami, będąca wyrazem ich miłości i jednocześnie odpowiedzią na przeżywane uczucia.
Czytaj >>> Komunikacja interpersonalna między małżonkami a poziom satysfakcji z małżeństwa

Wypowiedz się!

[fbcomments]